Hopp til innhold
Hopp til menyen

Gratulasjoner til NJFF Vestfold - får Miljøprisen 2013 for sitt engasjement for å redde sjøørreten

Norges Jeger og Fiskeforbund Vestfold mottok Vestfold Venstres miljøpris for sitt arbeid og engasjement for å redde sjøørreten.
(21.06.2013 Oppdatert: 01.11.2013)
Les mer
Fosidebilde Vannportalen copy - Foto: Torbjørn Tandberg

Vesentlige vannforvaltningsspørsmål for vannregion Vest-Viken på høring

Vesentlige vannforvaltningsspørsmål sendes på høring i perioden 1. juli – 31. desember 2012

Dokumentet er en midtveis høring i arbeidet med utarbeidelse av forvaltningsplan for vannregion Vest-Viken 2016-2021 med tilhørende tiltaksprogram for vannregionen.

(26.06.2012 Oppdatert: 01.11.2013)
Les mer

Åpent møte om kystvannet i Buskerud og Vestfold 11. juni 2012

Mandag 11. juni 2012 kl. 18:00 arrangeres åpent møte om kystvannet i Buskerud og Vestfold på Farris Bad i Larvik. Organisasjoner, foreninger og enkeltpersoner inviteres til å diskutere kystvannet.

(16.05.2012 Oppdatert: 01.11.2013)
Les mer
Forurensningsregnskap Vestfold forside

Revidert forurensningsregnskap for Vestfold

Fylkesmannens miljøvernavdeling i Vestfold fikk utarbeidet en oversikt over miljøtilstand og forurensningskilder i fylket pr. 2010. Rapporten "Forurensningsregnskap for Vestfold" viser kilder og utslipp av næringssaltene nitrogen og fosfor til vassdrag og kystfarvann i Vestfold. Rapporten er nå revidert.
(27.02.2012 Oppdatert: 05.10.2014)
Les mer
Tjøme - Foto: Tjøme kommune

Orientering til KS Vestfold om helhetlig forvaltning av vassdrag og kystvann

Vestfold fylkeskommune og Fylkesmannen i Vestfold orienterte om arbeidet med helhetlig og økosystembasert vannforvaltning i møte i KS Vestfold 25. august 2011.
(28.09.2011 Oppdatert: 01.11.2013)
Les mer
Avansert

Kontakt vannområdet

Buskerud fylkeskommune
v/ Hilde Reine
send epost
Hopp til menyen Hopp til innhold