gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Nasjonal Vannmiljøkonferanse 2010 - fra plan til handling

Med 350 deltakere og 70 presentasjoner ble Nasjonal vannmiljøkonferanse 2010 en suksess. Målet for konferansen var overføring av kunnskap og erfaringer til praktisk bruk i regional og lokal forvaltning av vann.

Konferansen vektla også kommunenes sentrale rolle i forvaltningen av vannmiljøet og vannressursene: muligheter og utfordringer, ansvar og oppgaver, og kommunenes plass i den helhetlige vannforvaltningen. 

Konferansen fokuserte på miljøtiltak i vann knyttet til landbruk, vannkraft, fiskeri/ kystvann, fysiske inngep (samferdsel), vann og avløp samt forurensing fra industri, gruver og havner. Deltakere fikk se eksempler på gode tiltak, virkemidler og nye tiltak. Et viktig tema varprosessen tiltaksprogrammet må igjennom før tiltak kan gjennomføres. Fullstendig program er her.

Statssekretær Heidi Sørensen åpnet konferansen. Hun la i sitt innlegg vekt på at Norge nå er ved et vannskille og at hele Europa tar et samlet løft for vannmiljøet.  Gjennom EUs vanndirektiv,  vannforskriften, naturmangfoldloven og havforvaltningsplanene har vi lagt grunnlaget for en helhetlig og økosystembasert hav- og vannforvaltning i Norge.

Konferansen markerer starten på gjennomføringen av tiltak for første planperiode som er foreslått i tiltaksprogrammene og oppstarten av arbeidet i resten av landets vannområder. Konferansen er første samling for norsk vannforvaltning etter gjennomføring av endring av vannforskriften med nye vannregionmyndigheter og ny inndeling i vannregioner.

LEGGE VED BILDER?

Dag 1, 10. mars - Plenum: Innledning

Åpning av konferansen
Janne Sollie, Direktør, Direktoratet for naturforvaltning

Norge ved et vannskille
Heidi Sørensen, Statssekretær, MD

Vannmiljøtiltak i Europa
Maria Brättemark, DG Environment, EU kommisjonen

Langsiktig næringsvirksomhet med bærekraftig vannbruk
Stein Lier-Hansen, Adm. Dir., Norsk industri

Dag 2, 11. mars - Plenum: Fra plan til gjennomføring av tiltak

Oppsummering av dag 1 og innledning til dag 2
Anders Iversen, DN

Fra plan til handling - Fra vedtatte forvaltningsplaner til gjennomføring av tiltak
Jon Lasse Bratli, Miljøverndepartementet

Dags åt handling - Gjennomføring av tiltak i Sverige
Bo Sundström, Vattenmyndigheten Bottenvikens Vattendistrikt

Lytter vi til naturens stemme i vannmiljøarbeidet?
Rune Aanderaa, Samarbeidsrådet for biologisk mangfold

Vannforvaltning når klimaet er i endring
Anders Iversen, DN

 

Alle presentasjonene fra parallellsesjonene under konferansen finner du her.

Publisert: 24. november 2014 Sist oppdatert: 15. desember 2015