gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Nasjonal Vannmiljøkonferanse 2011

Nasjonal vannmiljøkonferanse er en årlig arena for alle aktører som arbeider med vannmiljø: forvaltning av vassdrag og kystvann, forskning på vannmiljø, påvirkere, og andre interesserte og berørte brukere av vann.

Nasjonal vannmiljøkonferansen ble holdt 16.-17. mars, og tema for konferansen var "Kunnskap, verktøy og tiltak".

I 2011 bygger vi videre på temaet fra 2010 som omhandlet arbeidet fra plan til handling. Tema for konferansen i 2011 er "Kunnskap, verktøy og tiltak":

Kunnskap om det miljøfaglige beslutningsgrunnlaget for vannforskriftsarbeidet er et hovedtema. Dette inkluderer arbeid med å finne miljøtilstanden gjennom karakterisering, miljøkvalitetsnormer, klassifisering og risikovurdering basert på kartlegging, overvåking og analyse av trender for alle vassdrag og kystvann.

Verktøy til hjelp i arbeidet for å nå godt vannmiljø er en rød tråd gjennom konferansen. Det vil bli presentert eksempler og nye verktøy. Bruk av modeller, GIS og IKT løsninger for å systematisere og tilgjengeliggjøre kunnskap og data er sentralt.

Tiltak som er aktuelle for de enkelte sektorer er et annet hovedtema. Det vil bli presentert konkrete eksempler og erfaringer med eksisterende og nye tiltak. Aktuelle undertema er tiltak knyttet til landbruk, vannkraft, oppdrett, avløp og forurensing fra industri, gruver og havner.

Presentasjoner fra konferansen

Direktoratsgruppa for gjennomføring av EUs vanndirektiv og vannforskriften er ansvarlig for konferansen.