gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Nasjonal Høringskonferanse 2009

I 2009 var de første vannforvaltningsplanene fra pilotperioden ute på høring. I forbindelse med dette ble det arrangert en nasjonal høringskonferanse hvor forvaltningsplanene ble presentert. I tillegg ble det avsatt tid til å besøke vannregionenes utstilling med informasjon om den enkelte forvaltningsplan.

Konferansen ble arrangert av Direktoratet for naturforvaltning (nå Miljødirektoratet), Direktoratsgruppa og Nasjonal referansegruppe. For mer informasjon, se Brosjyre om nasjonal høringskonferanse og Programmet.

Under følger en oversikt over presentasjonene fra konferansen:

Tirsdag 5.mai

Felles løft for vannmiljøet
Heidi Sørensen, Statssekretær, Miljøverndepartementet

Gir forvaltningsplanene oss et bedre vannmiljø?
Rasmus Hansson, Generalsekretær, WWF

Helhetlig vannforvaltning og en felles virkelighetsforståelse – hvordan får vi det til?Yngve Svarte, Avdelingsdirektør, Direktoratet for naturforvaltning

Vann som krysser kommunegrenser
- kommunenes bidrag og forventninger til forvaltningsplanene
Kari Anne S. Gorset,
Leder i interkommunal arbeidsgruppe i Vannområde Hadeland, Lunner Kommune

Forvaltningsplanen for Vannregion Glomma
Håvard Hornnæs, Seniorrådgiver, Fylkesmannen i Østfold

Forvaltningsplanen for Vannregion Finnmark Vannforvaltning på tvers av grensene
Bente Christiansen, Miljøvernsjef, Fylkesmannen i Finnmark

Outi Torvinen, Finnmark Fylkeskommune

Forvaltningsplanen for Vannregion Vestlandet
Kjell Kvingedal, Seksjonssjef, Fylkesmannen i Hordaland

Vannmiljø i regionale planer - fylkeskommunen som regional aktør mellom europeiske og nasjonale krav og lokale utfordringer
Tove Gaupset, Sør Trøndelag Fylkeskommune

Kommentarer og oppsummering av dag 1,med fokus på spørsmål til parallellsesjonene dag 2
Jon Lasse Bratli, Miljøverndepartementet
Anders Iversen, Direktoratet for naturforvaltning

 

Onsdag 6.mai

Oppsummering fra dag 1
Jon Lasse Bratli, Miljøverndepartementet

Arbeidet med forvaltningsplanene - om vannregionutvalg og prosesser

Marianne Seland, Fylkesmannen i Buskerud

Parallellsesjoner:

Tema:

Vannkraft

Vann og avløp

Landbruk

Innlegg:

DN

SFT

FM Østfold

Innlegg:

NVE

Norsk Vann

SLF

Innlegg:

Småkraftforeninga

Mattilsynet

Yara

Innlegg:

EBL

KS (kun muntlig)

Østfold Bondelag

Innlegg:

Statkraft

 

Skogeierforbundet

Innlegg:

LVK

   

Innlegg:

SABIMA

   

Tema:

Transport

Kystvann

Innlegg:

Vegdirektoratet

SFT

Innlegg:

Jernbaneverket

Fiskeridirektoratet

Innlegg:

Avinor

Fiskarlaget

Innlegg:

Sjøfartsdirektoratet

Kystverket

Innlegg:

Modifiserte vannforekomster relatert til veg Multiconsult

DN
WWF

Oppsummering fra parallellsesjonene:

Vannkraft (ikke skriftlig)
Vann og avløp
Landbruk
Transport
Kystvann