gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Nasjonal Vannmiljøkonferanse 2013

Tema for årets vannmiljøkonferanse var "Regional plannlegging for godt vannmiljø". Hovedmålgruppene for konferansen er vannregionmyndigheter og vannregionutvalg (arbeidsutvalg), samt ledere av regionale referansegrupper og vannområdekoordinatorer i vannområdene. Konferansen hadde også bred deltakelse fra bransjer, interessenter og andre aktører.

Programmet for konferansen er her.

Her kommer presentasjonene fra konferansen:

Åpning av konferansen - Miljødirektør Ellen Hambro, Miljødirektoratet

Velkommen til Fornebu og Bærum - Arthur Wøhni, plansjef i Bærum kommune

Bolk 1 Samordnet vannforvaltning

Multilevel Water Governance: Gaps and Guidelines - Aziza Ahkmouch (OECD Public Governance and Territorial Development Directorate, Water Governance Programme)

Samordnet vannforvaltning – lokalt, regionalt og nasjonalt

Samordning på kryss og tvers for helhetlig vannforvaltning - Jan Erling Klausen, Norsk institutt for by og Regionforskning

Bolk 2 Planprosessen

Mal og veileder til de regionale Vannforvaltningsplanene - Kjersti Solvoll, Miljødirektoratet

Involvering i planarbeidet

Tråden fra i går – hva gjennomgikk vi?

Planlaging og planlegging for helhetlig vannforvaltning - Knut Bjørn Stokke, Universitetet for miljø og Biovitenskap

Bolk 3 Mål og tiltak i planen

Miljømål og unntak - Anders Iversen, Miljødirektoratet

Tiltaksprogrammet

Hva skjer etter at planen er ferdig fra vannregionutvalget? Hvordan virker planen? - Miljøverndepartementet, Tor Simon Pedersen

 

Publisert: 24. november 2014 Sist oppdatert: 29. februar 2016