gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Nasjonal Høringskonferanse 2014

Den nasjonale høringskonferansen ga en oversikt over miljøutfordringer, mål og tiltak på tvers av vannregioner og sektorer. Konferansen er en arena for diskusjon og en møteplass mellom regionalt og nasjonalt nivå.

Høsten 2014 var regionale vannforvaltningsplaner og tiltaksprogrammer på høring i alle landets 12 vannregioner. Dette betyr at det vil være foreslått miljømål for alt vann, både vassdrag, kystvann og grunnvann. Høringskonferansen ga en oversikt over miljøutfordringer, mål og tiltak på tvers av vannregioner og sektorer.

Kommunene sitter med nøkkelen til mange av utfordringene i dagens vannmiljø:

  • Kommunene er en svært viktig aktør og samarbeidspartner for å finne fram til miljømål og miljøtiltak for å beskytte og forbedre vannmiljøet i kommunen
  • Kommunene er utførende myndighet på flere områder som handler om vann; landbruk, miljø, vann og avløp, forurensning og arealbruk
  • Kommunene er også tiltakshavere for forurensende virksomhet, hovedansvarlig forplanlegging av infrastruktur og arealbruk, og leveranser av tjenester til befolkningen påområder som kan belaste vannmiljøet
  • Kommunene er nært innbyggerne, næringslivet og naturen. De har derfor en viktig rolle i forhold til medvirkning og involvering av innbyggeren og lokale organisasjoner for å sikre at lokal kunnskap og lokalt tilpassede løsninger blir en del av arbeidet

Nasjonal høringskonferanse 28. og 29. oktober ble streamet live. Her kan dere se foredragene som ble hold på konferansen. Filene fra Medialab inneholder:

Plenum 28. oktober fram til lunsj

Plenum 28. oktober etter lunsj

Parallell 29. oktober Sjøbunn, havner og vannkraft

Plenum 29. oktober

Teknikken sviktet oss på parallellen om forurensning og biologiske påvirkninger 29. oktober. Opptakene fra denne parallellen er dessverre ikke tilgjengelig.

Presentasjonene fra høringskonferansen er tilgjengelig her.

Publisert: 29. oktober 2014 Sist oppdatert: 09. desember 2015