gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Oppstart for nasjonal referansegruppe

SFT, som leder for direktoratsgruppen, inviterer landsdekkende organisasjoner til å delta i en nasjonal referansegruppe for brukermedvirkning. Oppstartmøtet i Oslo tirsdag 7. juni 2005 vil være et fellesmøte med direktoratsgruppen.
Referansegruppens hovedoppgave blir å gi synspunkter og råd til direktoratsgruppen hva gjelder medvirkning i det nasjonale, regionale og lokale arbeidet med å forberede og tilrettelegge for gjennomføring av vanndirektivet. En viktig oppgave for gruppen blir å se nærmere på konkret oppfølging av rapporten som ble utarbeidet høsten 2004 i forbindelse med et prosjekt om medvirkningsstrategi for direktivarbeidet.
Publisert: 13. mai 2005 Sist oppdatert: 06. april 2015