gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Oppgradert tiltaksveileder for landbruket

I forbindelse med implementering av EU’s rammedirektiv for vann, er det utarbeidet en nettbasert veileder for tiltak i landbruket. Veilederen er ment til å bistå i arbeidet med å redusere forurensningen fra landbruket.

På sidene finnes informasjon om ulike typer tiltak mot avrenning fra landbruksaktiviteter. Det gis bl.a. råd om ulike typer tiltak tilpasset ulike driftsformer, kostnader og effekter av tiltak, samt hvilke juridiske og økonomiske virkemidler myndighetene rår over.
Tiltaksveilederen er utarbeidet av Bioforsk, i samarbeid med andre aktører, på oppdrag fra SLF.

Tiltaksveilederen finner du her: www.bioforsk.no/tiltak

Publisert: 29. oktober 2009 Sist oppdatert: 11. april 2015