gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Vanndirektivet er EU på sitt beste

Stortinget innlemmet Vanndirektivet i EØS-avtalen.

Stortingets energi- og miljøkomité avga den 5. februar sin enstemmige innstilling til proposisjonen om innlemmelse av Vanndirektivet i EØS-avtalen. Komiteen mener bl.a. at direktivet fastsetter ambisiøse miljømål, at ressursbehovet som er anslått i proposisjonen bør følges opp som et minimum, og at Norge så langt det er mulig bør følge EU-landenes tidsplan. Komiteen har for øvrig merknader om bl.a. forholdet til revisjon av vannkraftkonsesjoner.

Innstillingen var oppe til behandling i Stortinget 12. februar, og der ble komiteens innstilling enstemmig bifalt. Miljøvernminister Erik Solheim gratulerte Stortinget med dagen, og sa bl.a. at ”Vanndirektivet er også EU på sitt beste, slik jeg ser det".

Les mer:

Publisert: 15. februar 2009 Sist oppdatert: 11. april 2015