gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Vanndirektivet og revisjoner omtalt i Stortingets spørretime

Stortinget vedtok den 12. februar enstemmig innlemmelse av EUs rammedirektiv for vann i EØS-avtalen.

Se tidligere nyhetssak og linker til St. prp. nr. 75 (2007-2008) og komitéens innstilling HER. Den 6. mai besvarte statsråd Erik Solheim (MD) spørsmål fra en stortingsrepresentant knyttet til oppfølgingen av energi- og miljøkomiteens innstilling, og særlig forholdet mellom revisjon av vannkraftkonsesjoner og forvaltningsplanene som følger av vanndirektivet. Stortingets referat fra spørretimen finner du HER (skroll ned til ”ordinær spørretime”, sak nr. 5).

Publisert: 13. mai 2009 Sist oppdatert: 11. april 2015