gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Kongelige resolusjoner

Kongen i statsråd godkjente 10.juni 2010 vannforvaltningsplaner for alle regioner i landet. Planene forteller hvordan det står til med vannmiljøet, hvilke trusler som finnes, og hva vi må gjøre for å sikre vannmiljøet for fremtiden.

Last ned resolusjonene her:

På Regjeringen.no: https://www.regjeringen.no/nb/dokumenter/Forvaltningsplan-for-vannregioner/id608237/

Publisert: 10. juni 2010 Sist oppdatert: 11. april 2015