gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Økt satsing på vannmiljø i årets jordbruksavtale

Godt vannmiljø er et prioritert område etter jordbruksforhandlingene i år. Totalt er det satt av 20 mill. kroner ekstra til miljøtiltak for kommuner og fylker med spesielle vannmiljø-utfordringer.

Å redusere vannforurensning er en viktig del av miljøarbeidet i jordbruket. Det gjøres tiltak gjennom flere ordninger for å begrense de negative effektene av jordbruksdriften. I tillegg har vannforskriften de seneste årene bidratt til å målrette innsatsen mot de mest utsatte vann og vassdrag.

Les mer på nettsidene til Statens landbruksforvaltning

Publisert: 27. juni 2011 Sist oppdatert: 11. april 2015