gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Danske vannforvaltningsplaner godkjent

Danske vannforvaltningsplaner godkjent rett før jul. Tilsammen 23 planer er godkjent som en samlet plan for et forbedret dansk vanmiljø.

De 23 vannplanene skal sikre renere vann i Danmarks sjøer, fjorder og elver i overensstemmelse med EU's vannrammedirektiv.

Naturstyrelsen skriver på sin hjemmeside http://www.naturstyrelsen.dk/Vandet/Vandplaner/

Vandplanerne er et centralt element i gennemførelsen af EU's vandrammedirektiv.

Vandrammedirektivet er implementeret i miljømålsloven, som foreskriver, at staten udarbejder vandplaner.

I Danmark er det Miljøministeriet, der varetager arbejdet med at implementere vandrammedirektivet og udarbejde vandplaner.


Læs mere om vandplanernes tilblivelse


 

Publisert: 24. januar 2012 Sist oppdatert: 21. juni 2015