gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Europeisk høring: Alternativer for EUs vannpolitikk fremover

EU-kommisjonenes arbeid med revisjon av vannpolitikken går videre, etter høringen av "helsesjekken" tidligere i år.

Målet med arbeidet er at man i løpet av året skal ha utformet et forslag til ny vannpolitikk, "A Blueprint for Europe’s Water", som vil ha tre hovedfokus:

1. Styrke gjennomføringen av EUs vannpolitikk innenfor rammen av eksisterende regelverk.
2. Styrke samordningen ift andre politikkområder og mål.
3. Om nødvendig, komplettere eksisterende regelverk.

Kommisjonen har den 19. mars lagt ut til offentlig høring et dokument med diverse alternativer for utviklingen av vannpolitikken fremover, gruppert i fem temaområder:

• Bedre verktøy for vannforvaltning
• Få på plass de viktigste tiltakene i de viktigste sektorene
• Styring («governance»)
• Formidling av kunnskap og forskning
• Globale hensyn.

Under disse fem temaene er det satt opp 12 problemstillinger, med alternative løsninger som varierer fra videreutvikling av veiledning, til å ta in nye juridiske forpliktelser i vanndirektivet.

Høring i hele EU/EØS-området foregår fram til 7. juni via denne nettsiden der man også kan laste ned selve høringsdokumentet.

Publisert: 19. mars 2012 Sist oppdatert: 11. april 2015