gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Miljøorganisasjonene: Forbedringen av vannmiljøet tar for lang tid

European Environmental Bureau (EEB) har offentliggjort en studie av status og utvikling i 10 av Europas største elver,og sine kommentarer til EU-kommisjonenes arbeid med evaluering av den europeiske vannpolitikken. I rapporten peker EEB bl.a. på at den europeiske rødlista viser at 37 % av alle arter av ferskvannsfisk og 40 % av alle arter av skalldyr i ferskvann i Europa er truet, og mener at mål om ivaretakelse av biologisk mangfold må innarbeides tydeligere i vannforvaltningen.

EEB er en paraplyorganisasjon for europeiske miljøorganisasjoner.

EEB mener at EUs vanndirektiv har fått vannforvaltningen på rett spor, at en del av utfordringene med forurensing av vann er løst, og at spredte restaureringstiltak er iverksatt. Likevel er hovedutfordringene de samme som for 10 år siden, bl.a. knyttet til påvirkningene fra vannkraft og overgjødsling fra landbruket.

EEB mener at landene som skal gjennomføre vanndirektivet har tatt i bruk unntaksbestemmelsene og tidsutsettelse i for stort omfang, slik at dagens ungdom "kommer til å få grått hår før vanndirektivets mål blir nådd".

Les EEB sin rapport om 10 store europeiske elver.

Les om EEB sine meninger om europeisk vannpolitikk

Publisert: 25. mars 2012 Sist oppdatert: 11. april 2015