gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Nasjonal gjennomgang og prioritering av reviderbare vassdragskonsesjoner

Vassdragsreguleringer og drift av vannkraftanlegg er en av de mest sentrale påvirkningene på norsk vassdragsmiljø. En forestående revidering av vassdragskonsesjoner kan bidra til å begrense denne negative påvirkningen.
Prosjektet er ikke en del av planprosessen etter vannforskriften, men vil være viktig for å sette miljømål for vannforekomster påvirket av vannkraft. Vannregionmyndighetene (VRM) er anmodet om å komme med faglige innspill til prioriteringen ut fra sin kunnskap om vassdragene, og med bakgrunn i kartleggingen som inngår i forvaltningsplanarbeidet.

Publisert: 13. november 2012 Sist oppdatert: 11. april 2015