gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Nationen: Kompetanse om EØS er viktig

Det relativt ferske EFTA-Forumet for lokale og regionale folkevalgte, mener bedre kompetanse om EØS-avtalen er nødvendig for å verne om det lokalpolitiske handlingsrommet. Forumet sier også at mer involvering av kommunesektoren i statens Europa-politiske arbeid, bidrar i samme retning.

Åse Erdal som leder Brusselkontoret til KS sier: - Jeg tenker på vannforskriften, som gjennomfører vanndirektivet i norsk lov. Alle kommuner kartlegger nå den fysiske, biologiske og kjemiske tilstanden i alt vann. Resultatet leder fram til en forvaltningsplan for alle vannregioner fram til 2021. Er det tatt tilstrekkelig høyde for kommunens kostnader i den sammenheng?

Les innlegget i papirversjonen av Nationen 21.august 2012
Publisert: 24. august 2012 Sist oppdatert: 20. juni 2015