gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Norsk svar på høring om alternativer for EUs vannpolitikk fremover

Miljøverndepartementet har nå sendt EU-kommisjonen et brev med Norges synspunkter på høringen av alternativer for EUs vannpolitikk fremover . Brevet er skrevet i samråd med de andre departementene i Departementsgruppen for vanndirektivet.

Hovedpunkter i brevet, kort oppsummert:

  • Vanndirektivet er et godt og nyttig direktiv, som har medført en mer helthetlig, nedbørfeltbasert og samordnet vannforvaltning med økt fokus på økosystemer. Direktivet har ført til forbedringer i overvåking, kunnskapsgrunnlag og forvaltnings-støtte verktøy, samt bedre informasjon og medvirkning.
  • EUs vannregelverk er tilstrekkelig, og det er ikke behov for nye eller mer detaljerte bestemmelser. Gjennomføringen tar nødvendigvis tid, både det administrative og samordningen, kunnskapsinnhentingen, og tiden det tar før effekten av tiltak blir synlig. Direktivet må få virke i flere år før regelverket vurderes.
  • Hovedfokus i felles europeisk gjennomføring (CIS) fremover bør være å legge til rette for felles læring, gjennom utveksling av gode erfaringer og eksempler, f.eks. ved å arrangere workshops. Styrket deling av data og annen informasjon vil også være en fordel. Kun på enkelte områder er det behov for supplerende veiledning, f.eks. kost-nytte vurderinger og verdsetting av økosystemtjenester.
  • Det er viktig at gjennomføringen gir rom for nødvendig fleksibilitet slik at den kan tilpasses nasjonale, regionale og lokale forhold. Dette gjelder f.eks. kravene til tetthet og frekvens av overvåking, bruk av vannprising som virkemiddel, og valg av riktig tiltak på rett sted.

Høring i hele EU/EØS-området foregår fremdeles frem til 7. juni via denne nettsiden der alle interesserte kan laste ned høringsdokumentet og gi synspunkter i et elektronisk skjema.

Les mer:
Les hele brevet fra Miljøverndepartementet med Norges synspunkter.
Les mer om høringen våren 2012 av alternativer for EUs vannpolitikk fremover.
Les mer om høringen ved årsskiftet 2011-2012 av helsesjekken for EUs vannpolitikk.

Publisert: 04. juni 2012 Sist oppdatert: 11. april 2015