gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Nytt om beskytta områder etter vannforskriften

Ansvaret for arbeidet med register over beskytta områder (§ 16 i vannforskriften) ligger på sentralt nivå.

Det har vært noen uklarheter knytta til beskytta områder i vannforskriften. Blant annet har det vært usikkerhet knytta til om det skal være ett register eller flere, hvem som skal være ansvarlige for registeret/registrene og ikke minst hva registeret skal inneholde.

Nå pågår det et arbeid for å klargjøre dette. Inntil videre er følgende klart: arbeidet med registeret vil være på lik linje med de grep som er tatt i forhold til grunnvann. Det vil si at det skal gjøres en jobb på sentralt nivå.

Dette innebærer:

  • Det skal utarbeides et sentralt register som skal være knytta til Vann-Nett.
  • Forvaltningsplanene skal gi en oversikt over beskyttede områder (§ 26 i vannforskriften). Dette betyr at data vil kunne hentes ut fra det sentrale registeret til de regionale forvaltningsplanene.
  • Sannsynligvis vil det bli endringer i hvilke datasett som skal inn i dette registeret, i forhold til hva som står i vedlegg IV per i dag.

Vannregionmyndighetene og prosjektlederne trenger ikke på nåværende tidspunkt å vurdere register over beskytta områder.

Publisert: 24. juli 2012 Sist oppdatert: 19. juni 2015