gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Riksrevisjonen: Vesentlige miljøutfordringer i havbruksnæringen

Havbruksnæringen har fått betydelige miljøutfordringer gjennom blant annet høye rømmingstall, lakselus og omfattende tap som følge av sykdom. – Disse og øvrige miljøutfordringer er av et omfang som gjør det nødvendig å styrke havbruksforvaltningen for å sikre miljømessig bærekraft og muligheten for fremtidig vekst i næringen, sier riksrevisor Jørgen Kosmo.

Dokument 3:9 (2011–2012) Riksrevisjonens undersøkelse av havbruksforvaltningen ble overlevert Stortinget 6. mars 2012. Les mer på Riksrevisjonens nettsider

Publisert: 06. mars 2012 Sist oppdatert: 21. juni 2015