gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Veien videre for EUs vannpolitikk

EU-kommisjonen har nå offentliggjort den endelige utgaven av policy-dokumentet “Blueprint to Safeguard Europe’s Water Resources”. Dokumentet slår fast at det ennå ikke står bra nok til med vannmiljøet i Europa. Dokumentet peker på bedre gjennomføring, økt sektorintegrering og supplering av regelverk som løsninger på utfordringene.

Arbeidet har pågått i over ett år, og er basert på et bredt grunnlag av underlagsrapporter, herunder “fitness-check”, flere rapporter fra det europeiske miljøbyrået EEA, og kommisjonenes vurderinger av landenes vannforvaltningsplaner.

Dokumentet slår fast at det ennå ikke står bra nok til med vannmiljøet i Europa, selv om mange har tilgang på rent drikkevann og sikre badeplasser, vannforurensingen er redusert og viktige arter som laks og stør har kommet tilbake flere steder. Viktige påvirkninger som hindrer måloppnåelse er klimaendring, arealbruk, energiproduksjon, industri, landbruk og tettsteder. I arbeidet med “Blueprint” har kommisjonene vurdert hindringene på vei til godt vannmiljø, og foreslår nå konkrete tiltak for å overvinne dem.

Utvalgte forslag i dokumentet omfatter bl.a. (dette er ikke en fullstendig gjengivelse):

Arealbruk:

  • Utarbeide felles europeiske retningslinjer for miljøtilpasset vannføring ("ecological flow")
  • Utarbeide felles europeiske retningslinjer for grønn infrastruktur ("water retention measures")

Kjemisk forurensing:

  • Bedre håndheving av regelverk knyttet til utslipp fra landbruk, avløp og industri, plantevernmidler og miljøgifter.

Sårbarhet:

  • Utarbeide felles europeiske retningslinjer for grønn infrastruktur ("water retention measures")
  • Håndheve regelverk om forvaltning av risiko for tørke, og utarbeide flomrisikoplaner.

Forslagene i Blueprint-dokumentet vil nå bli diskutert videre. Første arena er Europeisk Blueprint- konferanse og vanndirektørmøte siste uka i november, der Miljøverndepartementet deltar fra Norge.

Les dokumentet HER


Les “Blueprint” med underlagsrapporter her: http://ec.europa.eu/environment/water/blueprint/

Publisert: 15. november 2012 Sist oppdatert: 11. april 2015