gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Verktøy i tiltaksarbeidet

2012 blir et viktig år for arbeidet med tiltak i vannforekomstene. I 2012 skal de prioriterte tiltakene i tiltaksprogrammene fra 2009 settes i gang, og gjennomføringen av dem skal rapporteres. Samtidig starter forhåpentligvis en god del av dere i de nye vannområdene opp arbeidet med tiltaksanalyser.

Norge skal rapportere igangsetting av tiltak til ESA innen 22. desember 2012. Dette betyr at Miljøverndepartementet vil be om rapportering fra vannregionene noen måneder før dette. Rapporteringen vil skje på et skjema som er nesten likt det som ble sendt ut fra direktoratsgruppa i fjor. Tiltaksgruppa vil stå for tilpasning av skjemaet, og satser å få det ferdig i løpet av vinter/tidlig vår.

Når det gjelder arbeidet med tiltaksanalyser er veilederen for miljøtiltak i vann fra 2007 fortsatt et godt faglig grunnlag for arbeidet, men en god del av det praktiske vil være litt annerledes enn i første planfase. Som hjelp i arbeidet med tiltaksanalysene holder vi på med dokumentet "Tiltaksanalyser steg-for-steg" som vil gi praktisk veiledning om gjennomføring av prosessen. Dette vil komme ut i løpet av våren.

En stor endring siden forrige planfase er at tiltak i løpet av 2012 blir en del av Vann-nett. Det vil si at oversikten over hvilke tiltak som skal gjennomføres i hver vannforekomst, må legges inn i Vann-nett på samme måte som karakteriseringsdataene gjør i dag.

Det kanskje viktigste hjelpemiddelet i 2012 vil imidlertid være tiltaksbiblioteket. Et tiltaksbibliotek er en liste over mulige tiltak som kan gjennomføres i en vannforekomst for å nå god tilstand. Tiltaksbiblioteket skal angi standard kostnader for tiltaket, øvre og nedre kostnadsanslag, usikkerheter og informasjon om effekter. Målet er at det skal bli mulig å hente mye av den informasjonen som er nødvendig for å gjøre en god vurdering av kostnadseffektiviteten av tiltakene her, samtidig som tiltaksbiblioteket sier noe om hvilket detaljnivå dere bør legge dere på når dere beskriver tiltak. En første versjon av et norsk tiltaksbibliotek skal være ferdig våren 2012. Men NB; et tiltaksbibliotek er ikke ment å erstatte kontakten med sektormyndigheter og tiltakshavere, som er helt nødvendig for å forankre tiltaksanalysen godt. All erfaring viser at god forankring er gull verdt når tiltakene skal gjennomføres.

Publisert: 02. februar 2012 Sist oppdatert: 20. juni 2015