gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Evaluering av tiltak mot fosfortap fra norske jordbruksarealer

NILF og Bioforsk har evaluert tiltak mot fosforavrenning fra kornarealer i ulike deler av Norge, og kommet frem til at i jordbruket er det mest kostnadseffektivt å gjennomføre tiltak i områder med høy erosjonsrisiko. Det er dessuten rimeligere å sette inn tiltak i vårkorn enn i høstkorn.

Les mer hos Bioforsk

Publisert: 24. september 2013 Sist oppdatert: 06. april 2015