gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Ny struktur og arbeidsprogram for CIS

(Common Implementation Strategy - felles europeisk gjennomføringsstrategi for vanndirektivet).

På Vanndirektørmøtet i Dublin 30-31. mai ble det enighet om ny struktur og nytt arbeidsprogram for CIS (vedlagt). Arbeidsprogrammet bygger på viktige momenter fra Blueprint og kommisjonsrapporten om første generasjons vannforvaltningsplaner i Europa, og med fokus på å bidra til bedre planer i 2015 (og 2021). Dette medfører bl.a. nye arbeidsgrupper på temaene «e-flows» (miljøtilpasset vannføring», «programmes of measures» (regionale tiltaksprogrammer) og «economics» (økonomi).
Direktoratsgruppen drøftet norsk deltakelse i den nye strukturen i videomøte 2.september.

Les dokumentet her 

Publisert: 03. september 2013 Sist oppdatert: 11. april 2015