gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Revisjon av vannkraftkonsesjoner

I en ny rapport har Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og Miljødirektoratet laget en prioritering av 430 eldre vannkraftkonsesjoner. Rapporten peker på hvilke vassdrag som bør prioriteres for revisjon for å oppnå størst mulig miljøgevinst med minst mulig krafttap.

430 eldre vannkraftkonsesjoner i 187 norske vassdrag kan tas opp til revisjon innen 2022. Ved revisjonen kan det stilles nye krav slik at miljøverdiene i de regulerte vassdragene ivaretas bedre.

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og Miljødirektoratet har i rapporten gjennomgått konsesjonene som kan revideres. Ut fra dette har vi foreslått 103 prioriterte vassdrag. 50 av disse er i vurderingen gitt høy prioritet.

At et vassdrag foreslås prioritert, betyr at det er aktuelt å pålegge produksjonsbegrensende tiltak som minstevannføring og magasinrestriksjoner. Det er først under revisjon av enkeltsaker at slike tiltak blir konkretisert. Rapporten er ikke bindende, men danner et kunnskapsgrunnlag for det videre arbeidet i vannregionene og ved behandling av revisjonssaker.

  • Rapporten "Vannkraftkonsesjoner som kan revideres innen 2022" finner du her 

Kontaktpersoner:

Miljødirektoratet: Øyvind Walsø/Jo H. Halleraker
NVE: Carsten S. Jensen/Jan Sørensen

Publisert: 24. november 2013 Sist oppdatert: 25. juni 2015