gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Frankrike investerer i vannmiljø og skaper arbeidsplasser

I en artikkel i siste nyhetsbrev fra INBO (International Network for Basin Organizations) presenteres den franske handlingsplanen for vannmiljø 2013-2018. Til sammen skal det investeres 13,3 milliarder EURO, tilsvarende 98 milliarder Norske kroner, det vil si over 16 milliarder kroner pr år. Det beregnes at innsatsen direkte og indirekte vil skape mellom 60.000 og 80.000 arbeidsplasser.

Innsatsen er et resultat av prosessene i de franske vannregionene, og sikter på å nå god tilstand i de franske vannforekomstene for å oppfylle vanndirektivet. Det siktes nå på målrettet innsats for å gjenopprette god tilstand i elever grunnvann, innsjøer og kystvann. Tradisjonelle tiltak knyttet til drikkevann og avløp intensiveres, og suppleres nå med restaurering av naturlig miljø.

Nøkkelprioritetene er:
    • Diffus forurensing, med særlig fokus på landbruket og beskyttelse av drikkevannskilder.
    • Restaurering av akvatisk miljø og vandringsveier for fisk, samt flomdempende tiltak som våtmarker og flomsletter.
For disse tiltakene er budsjettene øket sterkt, og doblet for noen vannområder.


Les mer i nyhetsbrevet fra INBO (International Network for Basin Organizations) på side 44.

Publisert: 28. mai 2013 Sist oppdatert: 11. april 2015