gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Vannmiljø og Blueprint viktig tema i utkast til EUs nye miljøprogram

Vanntema og Blueprint-dokumentet er blitt et viktig element i EU-kommisjonenes forslag til nytt miljøhandlingsprogram mot 2020. Dette vil bli det syvende felles miljøhandlingsprogrammet i EU. I utkastet til beslutning (for Parlamentet og Rådet) pekes det bl.a. på at EU har satt seg som mål å oppnå god tilstand i alt vann.

I utkastet til selve handlingsprogrammet er vannmiljø særlig omtalt under følgende prioriterte målsettinger:

  • 1: "Beskytte, bevare og forbedre naturkapitalen". Her pekes det særlig på vanndirektivet, sektorsamordning mellom landbrukspolitikken og vanndirektivet, og utfordringer knyttet til gjødsling og avløpsvann. Målsettinger knyttet til vern av biologisk mangfold og beskyttelse av vannmiljø må tas med som fullverdige elementer når det tas beslutninger om fornybar energi. Miljøprogrammet skal sikre at effekten av påvirkninger på vannmiljø blir vesentlig redusert, for å oppnå, vedlikeholde eller forbedre god tilstand i tråd med vanndirektivet. Det pekes spesielt på at dette foresetter at forslagene i "the Blueprint to safeguard Europe’s water " gjennomføres.
  • 3: "Beskytte befolkningen fra miljørelaterte påvirkninger og risikoer ift helse og velferd". Her pekes det på at man ikke har nådd alle mål for vannkvalitet, og Blueprint-dokumentet er et viktig grunnlag for å komme videre. Miljøprogrammet skal sikre at befolkningen nytter godt av høye standarder for trygt drikkevann og badevann, med henvisning til de respektive direktivene.

Les mer: http://ec.europa.eu/environment/newprg/proposal.htm

Publisert: 11. mars 2013 Sist oppdatert: 11. april 2015