gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Verktøy for verdisetting av grønn infrastruktur

I England er det utviklet en regneark-basert verktøykasse for verdsetting av grønn infrastruktur. Den skal gjøre det enklere å synliggjøre samfunnsnytten ved grøntområder, skoger, vassdrag med mer.

En egen del omhandler flomdemping og vannforvaltning. For øvrig dekkes tema som klimatilpasning, steder og lokalsamfunn, helse og velvære, arealer og eiendommer, investeringer, produktivitet, reiseliv, friluftsliv og rekreasjon, naturmangfold og arealforvaltning.

Både verktøykassen og brukerveiledning finner du her: Green infrastructure valuation toolkit.

Publisert: 24. juni 2013 Sist oppdatert: 16. juni 2015