gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Medvirkning i planlegging

Lokaldemokratiet styrkes og utvikles gjennom bred medvirkning og dialog i planprosesser. En veileder er utviklet for å formidle prinsipper og gode eksempler for medvirkning i planprosessene etter plan- og bygningsloven. https://www.regjeringen.no/nb/dokumenter/H-2302-B-Medvirkning-i-planlegging/id764244/

Publisert: 24. juni 2014 Sist oppdatert: 13. februar 2015