gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Møte mellom ESA og Norge: Spørsmål og svar om vannforvaltningsplanene

Norske myndigheter hadde heldagsmøte med ESA 12. juni i Brussel. I forkant av møtet besvarte Norge 78 spørsmål fra ESA og EU-kommisjonen.

Selve møtet tok utgangspunkt i Norges innrapporterte pilotplaner fra 2009, men dialogen hadde mest fokus på forbedringer i framtidige vannforvaltningsplaner, og en enhetlig gjennomføring i hele Europa. Fra norsk side deltok representanter fra Klima- og miljødepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Miljødirektoratet, Norges vassdrags- og energidirektorat og den norske EU-delegasjonen. I møtet ble ESA bistått av vanndirektiv-kompetanse fra EU-kommisjonens DG Environment.

Viktige tema i møtet var bl.a.:

  • Overvåking av både biologi, miljøgifter, grunnvann og drikkevann.
  • Definisjon av overgangsvann/brakkvann.
  • Miljømål og miljøtiltak i sterkt modifiserte vannforekomster.
  • Biologiske påvirkninger fra akvakultur i kystvann.
  • Vanndirektivet som ramme for daglig myndighetsutøvelse samt eksisterende og nye tillatelser.
  • Kostnadsdekning for vanntjenester.
  • Som resultat av møtet vil det fremover være dialog mellom Norge, ESA og EU-kommisjonen om forslag til oppfølgingspunkter.
Publisert: 08. juli 2014 Sist oppdatert: 01. september 2014