gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

For streng karakterisering av bekker i jordbruksområder – ny rapport fra Bioforsk

For å gi en riktigere fremstilling av i hvor stor grad jordbruk påvirker vannforekomster, har Bioforsk gjennomført en GIS-analyse av over 3000 bekker og elver som i dag er karakterisert i Vann-Nett som «påvirket av jordbruk». Analyseresultatene viser at over halvparten bør vurderes på nytt.

Les mer om denne saken på Bioforsk sin nettside.

Publisert: 06. juni 2015 Sist oppdatert: 07. juni 2015