gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Alle skal ha tilgang på trygt og godt drikkevann fra kranen

Nasjonale mål for vann og helse ble vedtatt av regjeringen den 22. mai 2014, og setter tydelige ambisjoner for å oppnå rent vann. Målene er bl.a. at abonnentene til enhver tid skal få rent drikkevann og en effektiv beskyttelse av drikkevannskildene.

En utfordring i Norge er de mange små vannverkene som kan ha utilstrekkelig rensing av vannet og manglende dokumentasjon av vannkvaliteten. I følge Folkehelseinstituttet er forurenset drikkevann trolig en viktig primærårsak til mage-/tarmsykdom i Norge. For mange vannverk er hovedproblemet et behov for oppgradering av gammelt eller for dårlig ledningsnett for drikkevann og avløp. Virkningene av klimaendringene forventes å forsterke problemene, og det bør gjennomføres tiltak for å motvirke dette.

For kommunene og eiere av vann- og avløpsanlegg vil de nye målene kunne medføre strammere gjennomføring med tydeligere forventninger til måloppnåelse med frister, og økte krav til systematisk dokumentasjon.

De nye nasjonale målene er Norges oppfølging av Protokoll for vann og helse fra Verdens helseorganisasjon (WHO), og omfatter 14 målområder med tilhørende målsettinger og eksempler på tiltak. Arbeidet etter vannforskriften med regionale vannforvaltningsplaner og tiltaksprogrammer bør tas i bruk som sentrale redskap for å ivareta disse nasjonale målene for vann og helse.

  • Les om saken på Mattilsynets nettside her
  • Nasjonale mål for vann og helse (PDF) finner du her

 

Publisert: 01. juni 2015 Sist oppdatert: 02. juni 2015