gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Delegering av myndighet for godkjenning av vannforvaltningsplaner

I Statsråd fredag 19.6 ble myndighet etter plan- og bygningsloven kapittel 8 for behandling av de regionale vannforvaltningsplanene overført fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet til Klima- og miljødepartementet. Samtidig ble Kongens myndighet etter forskrift 15. desember 2006 nr. 1446 om rammer for vannforvaltningen § 29 delegert til Klima- og miljødepartementet.

Dette betyr at vannforvaltningsplanene som blir vedtatt av fylkestingene i løpet av året vil bli godkjent av Klima- og miljødepartementet og ikke ved Kongelig resolusjon.

Vannforvaltningsplanene vil fortsatt bli forelagt berørte departement før planene godkjennes.

Publisert: 23. juni 2015 Sist oppdatert: 23. juni 2015