gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Om lakselus og rømt oppdrettsfisk i vannforvaltningsplanene

Klima- og miljøminister Tine Sundtoft svarer på et brev av.3.3.2015 fra Sogn Villaksråd om handteringen av oppdrett i vannforvaltningsplanene. I brevet fremgår det at vannforvaltningsplanene for perioden 2016-2021 ikke vil omfatte påvirkninger fra lakselus og rømt oppdrettslaks. Brev fra Sogn Villaksråd og svar fra miljøverminister Tine Sundtoft finner du nederst på denne siden.

Tine Sundtoft sier at bakgrunnen for at vannforvaltningsplanene ikke vil omfatte påvirkninger fra laskelus og rømt opprettsfisk er at vi ikke har hatt tilstrekkelig kunnskap til å angi omfanget av denne type påvirkninger på villaks og sjøørret i karakteriseringen av vannet vårt.

Det er tidligere opplyst om at denne delen av karakteriseringen vil bli utført av sentrale myndigheter. Dette arbeidet pågår og Miljødirektoratet vil levere første del av dette oppdraget, som utgjør klassifiseringen av anadrome vassdrag, i disse dager. Neste steg vil være å knytte påvirkning til de aktuelle vannforekomstene og bestandene av anadrom fisk. Dette vil bli gjort i sammarbeid med berørte sektormyndigheter, herunder Fiskeridirektoratet og Mattilsynet. De videre resultatene fra karakteriseringen vil fortløpende bli oppdatert i Vann-nett og lagt til grunn for vannforvaltningsplanen for perioden 2021-2027.

Forurensing fra oppdrett vil bli håndtert i henhold til omforent brev fra Miljøverndepartementet og Fiskeri- og kystdepartementet av 15.7.2013, og i brev av 3.7.2013 fra Miljøverndepartementet i samråd med departementsgruppen for vannforskriften

Brev fra Sogn Villaksråd om handteringen av oppdrett i vannforvaltningsplanene og svar fra miljøvernminister Tine Sundtoft :

  • Sogn Villaksråd sitt brev til miljøvernminister Tine Sundtoft kan du lese her
  • Svar fra miljøvernminister Tine Sundtoft til Sogn Villaksråd kan du lese her

 

 

 

Publisert: 09. april 2015 Sist oppdatert: 10. april 2015