gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Utlysning forskningsmidler:Arealforvaltning i kystsonen

Forskningsrådet: Fem programmer har gått sammen om å lyse ut til sammen 45 mill. kroner til forskning som kan bidra til helhetlig forvaltning av arealene i kystsonen. Søknadsfrist 1.september.

Forvaltningen må i økende grad ta hensyn til ulike interesser og trenger et bedre kunnskapsgrunnlag. Fem programmer går nå sammen om å lyse ut midler til forskningsprosjekter på disse temaene.

– For å forvalte arealene i kystsonen på en god måte, vil forskningsbasert kunnskap som ivaretar en helhetlig og bærekraftig bruk og forvaltning av kystsonen på tvers av sektorinteresser være avgjørende, sier Forskningsrådets divisjonsdirektør Fridtjof Unander.

Utlysningstekst: Arealforvaltning i kystsonen

Publisert: 12. mai 2015 Sist oppdatert: 12. mai 2015