gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Andregangs høringer

Se oversikt over datoer og tidsrom for 2.gangs høring av regionale vannforvaltningsplaner.

Andregangshøringene av hele eller deler av de regionale vannforvaltningsplanene med tilhørende tiltaksprogram nærmer seg slutten. Rogaland er siste vannregion ut, og har høringsfrist 16. oktober. Omfanget av høringene er presisert i dokumentene som er sendt ut. Oversikt over høringene kan du finne her.

Publisert: 18. mars 2015 Sist oppdatert: 23. mars 2015