gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Bærekraftig akvakultur etter prinsippene fra EUs vann- og havdirektiv

En omfattende rapport om holdepunkter for å sikre bærekraftig akvakultur er ferdigstilt til EU-kommisjonen. Rapporten fra Cefas er laget som grunnlag for å utvikle EU-veiledning om temaet. Flere norske representanter har bidratt i workshoper og prosessen. Rapporten har også en rekke eksempler og referanser til norsk akvakultur, om bl.a. "best praksis" i Europa på området, og mulige framtidige gode miljøløsninger innen oppdrett.

I rapporten anbefales det til EU-kommisjonen at miljøutfordringer med akvakultur i større grad bør integreres i vannforvaltningsplaner framover, da få land har gjort dette til nå.  Det er identifisert mange påvirkninger og effekter fra akvakultur som er relevante for målene etter EUs vanndirektiv, og som således bør avbøtes med tiltak.   

Cefas identifiserer behovet for å videreutvikle veiledning for å sikre at akvakultur skjer på en bærekraftig måte. Biologisk påvirkning er blant hovedutfordringene, som trenger mer relevant veiledning for å håndtere relatert til målene i EUs vann- og havdirektiv. Det anbefales derfor å utvikle veiledning og forvaltningsverktøy om håndtering av utfordringer med bl.a. spredning av invasive arter, sykdom, lakselus, rømming og innkryssing i ville bestander. Systemet for klassifisering av invasive arter på økologisk tilstand er trukket fram fra UK.

Les Cefas rapport om bærekraftig akvakultur her. Les Cefas vedleggsrapport om bærekraftig akvakultur her.

Publisert: 09. mars 2015 Sist oppdatert: 23. mars 2015