gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Føringer for eventuell 2. gangs høring av regionale vannforvaltningsplaner

Klima- og miljødepartementet (KLD) har besvart spørsmål fra vannregionmyndighetene om det kan la seg gjøre å gjennomføre en 2. gangs høring av de regionale vannforvaltningsplanene. 

 

Departementet vurderer at det er fornuftig med en annen gangs høring av planene dersom sentrale elementer i planene endres. Nye miljømål for vassdrag med kraftproduksjon kan ansees som en vesentlig endring i de vannforvaltningsplanene det gjelder. Det er viktig at endring av så sentrale elementer blir gjenstand for prosesser som sikrer medvirkning, legitimitet og forankring. KLD gir også føringer i form av forutsetninger for eventuell 2. gangs høring, og hensynet til sentrale myndigheters godkjenning.

 Les hele svaret fra KLD til vannregionmyndighetene her.

Publisert: 11. februar 2015 Sist oppdatert: 11. februar 2015