gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Nye europeiske rapporter om gjennomføring av vanndirektivet

Rapportene er de to viktigste dokumentene som fremlegges på den fjerde europeiske vannkonferansen i Brussel 23. - 24. mars 2015.

 

Les også om konferansen  her.

EU-kommisjonens vurdering av gjennomføring av tiltak så langt

EU-kommisjonen har publisert sin fjerde rapport om gjennomføringen av vanndirektivet. Denne gangen har rapporten fokus på gjennomføringen av tiltaksprogrammene i de første generasjons planene som gjelder 2010-2015. Rapporten er basert på landenes midtveis-rapportering ved utgangen av 2012, og gir også forslag til forbedringer av framtidige tiltaksprogrammer som skal tre i kraft fra 2016 til 2021.

  • Les EU-kommisjonens vurdering av gjennomføringen av tiltaksprogrammene og underlagsdokumentet «Comission Staff Working Document» her.
  • Oppsummering (på norsk) av hovedpunktene fra kommisjonsrapporten finner du her.

I rapporten om tiltaksprogrammene sier EU-kommisjonen at mange land har lagt «business as usual» inn i planene, i stedet for å strekke seg mot målet og god miljøtilstand. Dette har medført at unntak er brukt i for stor grad, og uten tilstrekkelig begrunnelse. I konklusjonene og anbefalingene legges det bl.a. vekt på betydningen av å ha tilstrekkelig kunnskapsgrunnlag om økologisk og kjemisk tilstand for å kunne ta godt informerte beslutninger og sikre kostnadseffektiv gjennomføring av vanndirektivet. 

Konsulentrapport med screening av utvalgte planer på høring

I tillegg har EU-kommisjonen satt en gruppe konsulenter på å foreta en foreløpig screening av høringsdokumentene i Europa, med sikte på å gi et første inntrykk av forbedringene fra første til andre runde med regionale vannforvaltningsplaner i Europa, bl.a. i lys av de forbedringspunkter EU-kommisjonen har gitt landene i tidligere rapporter.

Dette er altså en foreløpig rapport med gjennomgang av 22 utvalgte vannregioners høringsdokumenter (Glomma er med blant de utvalgte vannregionene). EU-kommisjonens endelige vurdering av andre generasjons planer vil ikke komme før etter at planene er ferdigstilte, vedtatte i landene, og rapportert i 2016.

  • Les konsulentrapporten med gjennomgang av utvalgte høringsdokumenter her.

 

Publisert: 16. mars 2015 Sist oppdatert: 23. mars 2015