gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Riksrevisjonen vil se på vannforvaltningen

Riksrevisjonen vil vurdere hvordan Klima- og miljødepartementet jobber for å oppnå målet om et godt vannmiljø og bærekraftig bruk av vannressursene. De vil også se på årsaker til eventuell manglende måloppnåelse.

Riksrevisjonen har høsten 2014 gjennomført en foranalyse om arbeidet med å sikre godt vannmiljø og bærekraftig bruk av vannressursene, og har i januar 2015 besluttet å følge opp foranalysen med en hovedanalyse. Gjennomgangen vil ha som mål å vurdere hvordan Klima- og miljødepartementet legger til rette for å oppnå målet om et godt vannmiljø og bærekraftig bruk av vannressursene, samt belyse årsaker til eventuell manglende måloppnåelse.

Publisert: 17. februar 2015 Sist oppdatert: 17. februar 2015