gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Endringer i vannforskriften vedtatt

Vannforskriften ble endret 25. juni som følge av at to rettsakter er inntatt i EØS-avtalen. Rettsaktene endrer to rettsakter som tidligere er gjennomført i bl.a. vedlegg Va (interkalibrerte grenseverdier) og VIII (prioriterte stoffer) i vannforskriften.

  • Den reviderte listen over prioriterte stoffer innebærer endrede miljøkvalitetsstandarder for sju av de gamle stoffene og at listen over prioriterte stoffer utvides med 12 nye stoffer. Det fastsettes også miljøkvalitetsstandarder for flere stoffer i biota.
  • Revisjonen av de interkalibrerte grenseverdiene for økologisk tilstand endrer og innfører nye grenseverdier og parameter for enkelte kvalitetselementer. Grenseverdier nedfelt i beslutningen er inntatt i den nye klassifiseringsveilederen, og er dermed allerede i bruk i Norge.

Miljødirektoratet la et forslag til endringer i forskrift om rammer for vannforvaltningen ut på høring 19. desember 2014, med høringsfrist 19. februar 2015. Miljødirektoratet mottok totalt 19 høringsuttalelser.

  • Se høringen her
  • Se vannforskriften etter endringene her

De aktuelle EØS-rettsaktene:

Publisert: 21. september 2015 Sist oppdatert: 21. september 2015