gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Gjenåpning av byvassdrag – Teglverksdammen på Hasle.

20. august 2015 klokken 15.00 blir det offisiell åpning av Tegelverksdammen i Oslo, ved byråd for Miljø og Samferdsel.

Teglverksdammen på Hasle er en viktig strekning av Hovinbekken som bit for bit kommer frem i dagen etter mer enn 50 års bortgjemt tilværelse i kummer og rør. Gjenåpningen av Hovinbekken skal bidra til å ta hånd om økte nedbørmengder som følge av klimaendringene, og er bygget som et naturbasert renseanlegg for å bedre kvaliteten på vannet. Steinfilter, siv, vannplanter og åpne vannspeil filtrerer vannet, sedimenterer partikler og bryter ned forurensning.  

I tillegg er Teglverksdammen er utformet som et vakkert parkanlegg som skal være en berikelse for området, og forsterke det blå-grønne preget i bydelen. I tilknytning til vannanlegget er det bygget gang- og sykkelvei og broer med belysning, samt grøntanlegg med stier, grill- og sitteplasser. Området kan brukes som et vanlig friområde. 

Da det var befaring langs Hovinbekken som del av programmet på det femte Nasjonale seminaret om restaurering av vassdrag i november 2014, så prosjektet slik ut: 

(Foto: Bjørbekk og Lindheim Landskapsarkiekter) Se flere bilder på siste link nedenfor.

Ved ferdigstillelse skal det bli slik:

 Kilde: Oslo Kommune

Mer informasjon:

  • Se vedlegg for informasjon om dagen.
  • Oslo Kommune, Vann og Avløpsetaten sin
    • nettside om åpningen, med link til mer informasjon om prosjekt Teglverksdammen her.
  • Om Hovinbekken på
    • Oslo Elveforum sine nettsider her.
  • En presentasjon av hele prosjektet med Hovinbekken ble gitt på det
    • Nasjonale seminaret om vassdragsrestaurering i 2013 her (se nest siste foredrag).
  • BILDER: På det Nasjonale seminaret om vassdragsrestaurering i 2014 var det befaring langs Hovinbekken, og dette fikk oppslag med bilder bl.a. på nettsiden til
    • det svenske Vindel River prosjektet som er støttet av EUs miljøfond LIFE her , samt på siden til det europeiske forskningsprosjektet REFORM (REstoring rivers FOR effective catchment Management) under EUs 7 her.

 Invitasjon finner du her.

Publisert: 17. august 2015 Sist oppdatert: 17. august 2015