gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Bacheloroppgave om samarbeid for en helhetlig vannforvaltning

NTNU-student Johanne Sørumsbrenden skrev i 2015 en bacheloroppgave om erfaringer rundt gjennomføringen av EUs vanndirektiv i vannreigon Trøndelag, en samarbeidsoppgave med Sør-Trøndelag Fylkeskommune.

I oppgaven intervjuet hun representanter fra statlige og regionale sektormyndigheter for å se på hvordan disse involverte seg i arbeidet med gjennomføring av vannforskriften i Trøndelag. 

Fra informantene framkommer det at tidspress, ressursmangel, en alt for personavhengig prosess, og usikkerhet rundt myndighetsroller har vært de mest gjennomgående utfordringene i sektormyndighetenes arbeid relatert til vannforskriften. Utfordringene til tross, innføringen av vannforskriften har vært positivt for vannforvaltningen i Norge, den har ført til at man har krav å vise man tar hensyn til, og har gjort at man nå har mer kontakt med de andre involverte aktørene enn det man hadde med en fragmentert vannforvaltning før. 

Les mer om bachleroppgaven:

Publisert: 25. april 2017 Sist oppdatert: 25. april 2017