gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Forvaltningsseminar 8. desember om Vannforskriften

Miljødirektoratet har blitt utfordret av flere forskningsmiljøer om kursing og oppdateringer om vannforskriftsarbeidet, med fokus på regulerte vassdrag. Sammen med NVE og vannregionmyndigheter tok man utfordringen, og inviterte til seminardag for gjensidig oppdatering om tematikken 8. desember. Mer enn 50 deltagere deltok i Oslo, Trondheim og via web-overføring.

Mål:

Sikre grunnleggende forståelse om EUs vanndirektiv fra CIS arbeidet (Europa-nivået) til de norske tilpasninger i vannforskriften og norsk veiledning/praksis, med mest fokus på regulerte vassdrag, for således å bidra til forvaltningsrelevante FoU- leveranser.

Målgruppe:

Sentrale forskere i vanndirektiv-relevante prosjekter hos NINA, NIBR, NIBIO, NIVA, NTNU, SINTEF, UiO, UMB, UNIMILJØ m.fl, samt relevante utdanningsinstitusjoner.

Programmet finner du her

Presentasjonene ble tatt opp under seminaret, videoopptakene er her: (ikke tilgjengelig enda)

Presentasjonene som pdf er også tilgjengelig nederst på siden.

Tips til støttelitteratur:

Info om SusWater:

SusWater; (Sustainable governance of river basins with Hydropower production) er et nytt FoU prosjekt under CEDREN, med basisfinasiering over EnergiX-programmet I Forskningsrådet. SusWater vil belyse ulike sider knyttet til vannforvaltning i regulerte elver, og ha fokus på både økonomi, samfunn og miljø. Ett av målene er å lage et beslutningsstøtteverktøy for å bedre vannforvaltningen, et verktøy som forhåpentligvis kan skape aksept for gode og mer omforente løsninger. Forskerne vil gjennom prosjektet forsøke å besvare noen konkrete spørsmål:

1)    Hva er de regulatoriske utfordringene knyttet til styrket vannforvaltning i vassdrag med kraftproduksjon?
2)    Hvor mye vann er nok for å oppfylle spesifikke miljømål?
3)    Hvordan kan ulike sosioøkonomiske fordeler og kostnader bedre måles og operasjonaliseres?
4)    Kan vi formulere et rammeverk for mer helhetlige beslutningsprosesser gjennom multikriterieanalyser?
5)    Hvordan kan vi bedre og mer dynamisk vannforvaltningen i regulerte elver med kraftproduksjon?

Mer info: http://www.cedren.no/Prosjekter/SusWater