gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Miljøtilstanden til anadrome fiskebestander klassifisert.

Nå er tilstanden for anadrom laksefisk i Norge klassisfisert i 200 vassdrag. Disse skal legges til grunn for vannforvaltningsplanene for perioden 2021 - 2027.

<p>Fiske i elv</p> Fotograf: Foto: Jørund Braa

Miljødirektoratet har på grunnlag av overvåkingsdata og annen kunnskap klassifisert tilstanden til fiskebestandene i mer enn 200 vassdrag med anadrom fisk. Klima- og miljødepartementet har bedt Miljødirektoratet om å bidra til at Vann-Nett blir oppdatert med klassifiseringsresultater for anadrom fisk i 2016 slik at resultatene kan ligge til grunn for vannforvaltningsplanene for perioden 2021 - 2027. Oppdateringen vil bli gjennomført sentralt og i dialog med regionale myndigheter.

Les mer om saken i brev fra Miljødirektoratet til Vannregionmyndighetene her.

 

Publisert: 23. november 2015 Sist oppdatert: 23. november 2015