gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Overvannsutvalgets utredning – direkte overføring 2. desember

Ett utvalg har sett på gjeldende lovgivning og rammebetingelser for kommunenes håndtering av overvann i byer og tettsteder. Utvalget leverer sin utredning i dag (2/12-15) - se presentasjonen via Skype her.  

Regjerningen satte ned et utvalg 11. april 2014 for å gjennomgå gjeldende lovgivning og rammebetingelser for kommunenes håndtering av overvann i byer og tettsteder, og komme med forslag til endringer og forbedringer. Utvalget leverer sin utredning i dag, onsdag 2. desember 2015, til Klima- og miljødepartementet. I forbindelse med dette vil utvalgsleder presentere hovedlinjer i utvalgets forslag. Presentasjonen vil bli strømmet via Skype fra Miljødirektoratets nettside her.

Publisert: 02. desember 2015 Sist oppdatert: 02. desember 2015