gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Råd om statlig oppfølging

Direktoratsgruppen har vedtatt å gi råd om statlig oppfølging av regionale vannforvaltningsplaner.

<p>Ørsdalsvatn, Bjerkreim vassdraget</p> Fotograf: Line Fjellvær

Direktoratsgruppen har gitt Departementsgruppen råd om at staten bør gi en samordnet fremstilling av prioriteringer og ambisjonsnivå i samband med godkjenningen av planene, og synliggjøre at alle berørte myndigheter vil følge opp vannforvaltningsplanene. I arbeidet med revisjon av planene fram mot 2020 er en betydelig økning i overvåking av vannmiljøet nødvendig for å oppfylle vanndirektivets krav til kunnskapsgrunnlag og sikre et mer omforent beslutningsgrunnlag.

I mandatet til Direktoratsgruppen fremgår det at gruppen skal medvirke til at Norge oppfyller kravene i vannforskriften og vanndirektivet, og gi råd og ta initiativ overfor Departementsgruppen. I Direktoratsgruppens møter i januar 2015 startet man opp arbeidet med evaluering av perioden 2010-2015, herunder erfaringene med gjennomføring av pilotplanene. Samtidig utviklet man utkast til en felles arbeidsplan for 2016-2021, inkludert oppføling av de nye regionale vannforvaltningsplanene som nå er under ferdigstillelse. Et viktig tema som ble diskutert er hvordan man kan tydeliggjøre statens politisk vilje og nasjonale strategier som bygger opp under gjennomføringen av vannforvaltingsplanene i perioden 2016 – 2021.

I møte 22. april 2015 vedtok Direktoratsgruppen å gi råd til Departementsgruppen angående statlig oppfølging av regionale vannforvaltningsplaner. På vegne av Direktoratsgruppen ble rådet oversendt fra Miljødirektoratet til Klima- og miljødepartementet 7. mai 2015, og ble presentert for Departementsgruppen 13. mai 2015.

Les hele rådet her.

Publisert: 23. november 2015 Sist oppdatert: 23. november 2015