gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Regionale vannforvaltningsplaner – forventninger og virkninger

Klima- og miljødepartementet (KLD) holdt presentasjon for vannregionutvalget i Glomma 9. oktober.

I presentasjonen gjennomgikk KLD forventinger til vannforvaltningsplanene fra EFTAs overvåkingsorgan ESA, samt KLD sine egne forventinger. Videre presenterte departementet sine planer for innhold og prosess for departementsgodkjenning av vannforvaltningsplanene, og gav signaler om betydningen som godkjente regionale vannforvaltningsplaner og tiltaksprogrammer vil ha.

Se hele presentasjonen her.

Publisert: 15. oktober 2015 Sist oppdatert: 15. oktober 2015