gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Utveksling av erfaringer, felles utfordringer og god praksis på Nordisk vanndirektivmøte.

Nå foreligger rapporten fra Nordisk vanndirektivmøte som ble avholdt 23. – 25. september i Gøteborg med over 100 deltakere.

På møtet ble det utvekslet erfaringer og god praksis, og man diskuterte felles utfordringer. Myndighetene var representert med nasjonalt og/eller regionalt nivå fra både Finland, Norge, Sverige, Island, Irland, England og Danmark, samt fra EU-kommisjonen. Representanter fra landbrukssektoren og vannkraftsektoren deltok også. De nordiske møtene ble første gang arrangert i 2007, og har fått støtte av Nordisk ministerråd.

I rapporten kan du bl.a. lese mer om:

  • EU-kommisjonens signaler om at man ikke lenger kan forvalte vannet «på samme måte som før, slik man alltid har gjort».
  • De nordiske miljødepartementenes vurderinger av at vanndirektivet har ført til økt samarbeid, økt deltakelse, og at vannforvaltningsplanene allerede er en suksess.
  • Fra forskningsfronten om nye forurensninger, og om tilpasning til klimaendringer.
  • Erfaringer fra arbeidet med påvirkninger og tiltak i urbane områder, praktisk avbøtende tiltak, og vanndirektivets betydning for nye planer og tillatelser.
  • Om avstemmingen mellom vannmiljøhensyn og samfunnsnyttig bruk av vannet, tilpassede miljømål for regulerte vassdrag, og miljøkrav i landbruket vs. matproduksjon.
  • Nytten av helhetlig vannforvaltning og vannmiljøforbedringer.
  • Samordning av flomforebygging og vannforvaltning.
  • De viktigste nordiske vannutfordringene som landene vil fortsette å samarbeid om å utvikle forvaltningsverktøy og sikre felles forståelse av.

Les hele rapporten her.

 Finn informasjon om de tidligere nordiske vanndirektivmøtene her

 

Publisert: 31. oktober 2015 Sist oppdatert: 02. november 2015