gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Klimatilpasning i vannforskriftsarbeidet - forstudie

På oppdrag fra Miljødirektoratet har NIVA og NIBR foretatt en forstudie om vannforvaltning og klimatilpasning. Sluttrapporten konkluderer blant annet med at vurderinger av klimaendringer og klimatilpasning bør inn i alle faser av vannforskriftsarbeidet.

Svært mange konsekvenser av et endret klima handler om vann, og det er behov for å tilpasse vannforvaltningen til klimaendringene. Det stilles krav til at klimaendringer og hensyn til klimatilpasning integreres i de regionale vannforvaltningsplanene. Se blant annet EU-veileder «River Basin Management in a Changing Climate».

Norsk Institutt for Vannforsking (NIVA) og Norsk institutt for by- og regionforsking (NIBR) har gjennomført en forstudie for å kartlegge behov og muligheter relevant for kommende veiledning. Metode og datagrunnlag har bestått av litteraturgjennomgang, e-postundersøkelse til vannregionkoordinatorer og prosjektkoordinatorer i vannområdene, samtaler med nøkkelpersoner og interne fagmøter.

Vurderinger av klimaendringer og klimatilpasning bør inn i alle faser av vannforskriftsarbeidet. Klimaendringer og klimatilpasning vil kunne påvirke vannmiljøet og behov for tiltak, og klimatilpasningsvurderinger er særlig viktig i tiltaksanalysene og utformingen av tiltaksprogram. Videre er dokumentasjon i plandokumentene viktig.

Alle veiledere til vannforskriften skal gjennomgås og revideres/oppdateres i 2016 og 2017. I forbindelse med dette arbeidet skal også klimaendringer og klimatilpasning vurderes, slik at vi får en bedre klimatilpasset vannforvaltning i årene som kommer.

Rapporten finner du her.

Publisert: 11. mai 2016 Sist oppdatert: 11. mai 2016